בימים אלה ממש אנו עמלים על הקמת ‘תקווה בלב’ – מרכז חרום ייעודי שייתן מענה מהיר למקרי חרום במשפחה עבור ילדים שזקוקים לצאת מביתם בדחיפות.
תוכנית ההקמה היא עבור שתי יחידות מגורים דמויי בית, בשטח כולל של 950 מטר (!) עם נוף מרהיב לים. יחידה אחת ל-15 בנות ויחידה נוספת ל-15 בנים.

לצורך בנית המרכז אנו פונים אליכם- אנשים טובי לב ברחבי העולם, מרכז חרום זה הוא היחידי מסוגו בארץ ישראל עבור אוכלוסיה דתית, הצורך להוציא את הילדים הללו מביתם ההרוס הוא דחוף מאוד וכל רגע שהם נשארים בסביבה לא בריאה הוא הרסני עבור הנפש שלהם.מרכז החרום נועד לקלוט ילדים שרשויות הרווחה במדינה החליטו להוציאן מביתן בהחלטה מהירה בעקבות מקרים קשים שלא מאפשרים להם לשהות בביתם אף לא לרגע אחד נוסף, מרכז החרום ערוך לקליטה שלהם 365 ימים בשנה 24/7, לעיתים באמצע הלילה, לעיתים באמצע חג או שבת וללא הודעה מוקדמת.
מרכז החרום הזה הוא עזרה ראשונה דחופה ומצילת חיים לנפש שלהם